You're currently on Správa nemovitostí/Property management with content Accommodation, apartments, flats for rent or sale to foreign students in Prague, Hradec Kralove. Page Správa nemovitostí/Property management define these keywords: accommodation,apartment,flat,Prague,Hradec Kralove,sell,rent,roommate.
The page link is http://www.forstudents.cz/Our-services/Sprava-nemovitosti-Property-management, Homepage is on HOME.

Správa nemovitostí/Property management

V rámci našich služeb nabízíme také servis v oblasti správy majetku.

Naše služby zahrnují:
  • Stavební a technické práce - forStudents agentura poskytuje komplexní služby spojené s rekonstrukcí, revize technického zařízení v souladu s platnými předpisy. Naše agentura nabízí dohled a realizaci projektů jak menších tak i větších oprav.

  • Správa nemovitostí a služby v oblasti nemovitostí - naše agentura spravuje dohled a provoz nemovitostí. Ty mohou zahrnovat realitni inzerci, vyhledávání potenciálních klientů, zprostředkování komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem v průběhu doby nájmu, komunikace s dodavateli energií či úklidové služby

  • Právní služby - plný rozsah právních služeb souvisejících s pronájmem nemovitostí či poradenství

  •  Překladatelské služby - komunikace v angličtině s mezinárodními klienty, příprava smluv atp..

 

 

As a part of our services we also offer our assistance in property management. 
Our services include:
  • Construction and technical works - forStudents agency provides comprehensive services related to constructions, technical inspections, review of technical equipment in accordance with valid regulations. Our agency offers supervision and realization of both minor and major repair projects.

  • Property management and real estate services - our agency administers oversight and and operation of real estate. These may include propertyadvertising, searching for potential clients, mediation of communication between landlord and tenant during the rental period, communication with energy suppliers, management of water, gas, and electricity supply, cleaning services

  • Legal services - full range of legal services related to renting property, counselling

  • Translation services - communication in English with international clients, preparation of contracts etc.